Zomerlongontsteking bij het schaap

6e kalfs koe met haar kalf

Kent u het initiatief 'Gezonde Koeien Beter Boeren' al?

'Gezonde koeien beter boeren' is een initiatief van Drentse melkveehouders en dierenartsenpraktijk Beilen. Samen gaan wij voor gezonde koeien die lang leven! Hoe wij dit doen?

Wie zijn wij? Wat zijn ervaringen van onze veehouders?

Dierenarts Lisa Schäffler van dierenartsenpraktijk Beilen

Zomerlongontsteking bij het schaap

Wat is zomerlongontsteking?

Zomerlongontsteking bij het schaap is een acute longontsteking die wordt veroorzaakt door de bacterie Pasteurella heamolytica. Vooral opgroeiende lammeren lopen risico op zomerlongontsteking.

Wanneer komt het voor?

Anders dan de naam doet vermoeden kan zomerlongontsteking vanaf het voorjaar tot in het najaar voorkomen. Met name grote schommelingen in dag en nacht temperaturen kunnen een risico vormen.

Wat zijn de verschijnselen?

- Benauwdheid
- Versnelde ademhaling (vaker dan 15 keer/minuut)
- Koorts (rectale temperatuur van meer dan 40 graden Celsius)
- Neusuitvloeiing
- Hoesten
- Plotselinge dood

Behandeling

Behandeling voor deze hele acute dieren komt helaas vaak te laat en ook de minder acute dieren houden vaak restverschijnselen. Neemt u daarom zo snel mogelijk contact op met de dierenartsenpraktijk als uw schaap verschijnselen heeft van zomerlongontsteking. Wij kunnen het schaap behandelen met de juiste antibiotica en ontstekingsremmers. 

Voorkomen

Het wegnemen van risicofactoren in het stalklimaat, overbezetting voorkomen en het verminderen van stressmomenten zijn belangrijke maatregelen om de kans op zomerlongontsteking te beperken. Acute zomerlongontsteking kan ook voorkomen worden door uw schapen te vaccineren. Deze vaccinatie beschermt tevens tegen "het bloed". Omdat antistoffen tegen zomerlongontsteking via de biest aan de lammeren worden doorgegeven, maar deze bescherming vrij kort is, is het verstandig om de lammeren vanaf een leeftijd van 3 weken voor de eerste keer te vaccineren en twee tot vier weken later voor de tweede keer.

Wilt u meer weten over het beschermen van uw schapen door middel van een vaccinatie? Neem dan contact op met onze dierenartsenpraktijk.

Wilt u meer weten over 'Gezonde Koeien Beter Boeren'?

Het is altijd leuk om nieuwe mensen te leren kennen

Vrijblijvend kennismaken met ons team? Klik hiernaast

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief