Uw weide verbeteren door middel van een weidecoach?

Weidecoach melkkoe weiland

Weidecoach

Weidegang geeft ondersteuning in biodiversiteit, klimaat, ammoniak en bodemkwaliteit. Weiden vraagt wel een passend beweidingssysteem en heeft een nauwe relatie met de diergezondheid. Daarom heeft vanuit ons team, dierenarts Bernd, in 2020 de opleiding tot weidecoach gevolgd. Een sparringpartner met verstand van diergezondheid en weidegang voor melkveehouders in Drenthe. Wilt u eens een bak koffie doen met Bernd? Het is altijd leuk om elkaar eens te leren kennen.

Grasland coach en voeradviseur Gerrit Bossink heeft 2 jaar lang bij ons in de praktijk met twee studiegroepen "Farmwalks" gedaan. In totaal 10 trainingsmiddagen en 2 bedrijfsexcursies zijn deze veehouders opgeleid tot grasland experts. Jaarlijks krijgen deze veehouders een opfriscursus. De kostenbesparing door goed weiden, liepen bij de studiegroep op tot 2 cent per kilogram melk + de weidepremie.

Het is daarbij een aantal veehouders gelukt, van problematisch weiden met koeien, het weiden weer tot een succes te maken. Meerdere veehouders uit de groep melken + 2 kilogram melk per koe, per dag, door veranderingen in hun grasland- en beweidingssysteem na de training die werd georganiseerd door onze dierenartsenpraktijk.

Zo is weiden weer genieten voor koe en boer!

Dierenartsenpraktijk Beilen

Het is altijd leuk om nieuwe mensen te leren kennen

Vrijblijvend kennismaken met ons team? Klik hiernaast

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief