Transitiemanagement en voeding tijdens de transitiefase

Met de transitiefase bij melkvee wordt de periode van 60 dagen voor tot 30 dagen na afkalven bedoeld. De transitiefase is een cruciale fase voor de gezondheid van de melkkoe.

Transitie management

Transitiemanagement

Met de transitiefase bij melkvee wordt de periode van 60 dagen voor tot 30 dagen na afkalven bedoeld. De transitiefase is een cruciale fase voor de gezondheid van de melkkoe. Tussen de 30 en 50% van alle aandoeningen bij melkvee treden op tijdens de transitiefase en dan voornamelijk tijdens de eerste week van de lactatie. Deze aandoeningen zijn meestal het gevolg van gebreken in het management of in de voeding tijdens de droogstand of door de stressfactoren en weerstandsdaling rondom kalven. Om deze problemen te voorkomen is monitoring of de bestaande structuur aanpassen belangrijk.

Melkvee voeding

Voeding rondom transitie

Koeien in de droogstandsfase moeten niet te energierijk gevoerd worden. Bij te rijk voeren zetten ze vet aan en neemt de opname-efficiën­tie af. Die opname-efficiëntie hebben melkkoeien juist hard nodig, vooral na het afkalven. Je wilt droogstaande koeien naar onderhoudsbehoefte voeren, niet te veel erboven, maar ook niet eronder. 

Als koeien in lactatie komen moet de voeropname naar maximaal om problemen te voorkomen en dat kan alleen bij een gezonde niet-kreupele koe. Het is om die reden ook belangrijk dat het voer in elke fase smakelijk is zo ook in de droogstand. De koe moet ten alle tijden gretig blijven eten.

In de transitiefase is de energie- en mineralenopname heel kritisch. Daar komt bij dat steeds meer gelet wordt op het voor­kómen van gezondheidsproblemen en het verlies aan efficiëntie. Dat betekend dat de koe in de transitiefase strakker gemonitord moet worden en dat de rant­soenen daar zorgvuldig op afgestemd moeten worden. Dit alles voor een betere opstart van een koe!

Het is altijd leuk om nieuwe mensen te leren kennen

Vrijblijvend kennismaken met ons team? Klik hiernaast

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief