Onze doelstellingen om de missie te volbrengen


De missie van Gezonde Koeien Beter Boeren is de gemiddelde leeftijd van onze melkkoeien verhogen van 5 naar 6,5 jaar. Onze doelstellingen zijn belangrijk om deze missie te doen slagen. Onze dierenartsen zijn er sinds 2008 al mee gestart door op veel bedrijven te werken vanuit een preventief oogpunt. Dierenartsenpraktijk Het Drentse Hart biedt hiervoor professionele begeleiding en zorgt voor bedrijfsgerichte en persoonlijke aandacht.

Gezonde Koeien Beter Boeren

Onze doelstellingen

De missie, de gemiddelde leeftijd van koeien naar 6,5 jaar, moet worden gehaald door te focussen op de 4 peilers: transitie, lactatie, jongvee en klauwgezondheid. Door op bedrijven deze 4 peilers te monitoren en voor bedrijfsspecifieke problemen, oplossingen te zoeken, verwachten wij onze doelstellingen per peiler te halen.

Uiteraard zijn wij als dierenartsenpraktijk hard bezig met het realiseren van de gemaakte doelstellingen en onze resultaten zijn positief. Ondanks dat de gemiddelde leeftijd, als gevolg van het fosfaatreductieplan, een kleine terugslag heeft gehad, is de gemiddelde leeftijd van de koeien bij onze veehouders hoger dan voorheen.

Omdat er nog extra stappen gemaakt moeten worden om onze doelstellingen te behalen, zijn wij op dit moment bezig met het uitwerken van een zogenaamd kader voor de hierboven genoemde peilers. Aan de hand van deze kadering zal meer structuur gegeven worden aan 'Gezonde Koeien Beter Boeren'.

Het is altijd leuk om nieuwe mensen te leren kennen

Vrijblijvend kennismaken met ons team? Klik hiernaast

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief