Onze aanpak leidt tot gezonde oude koeien


Onze missie, de gemiddelde leeftijd van koeien naar 6,5 jaar, willen wij behalen door ons te focussen op de jongvee opfok, de transitie, vruchtbaarheid, uiergezondheid, klauwgezondheid en de droogstand.
Transitie

1. Transitie

Met de transitiefase bij melkvee wordt de periode van 60 dagen voor tot 30 dagen na afkalven bedoeld. De transitiefase is een cruciale fase voor de gezondheid van de melkkoe. Een goede transitie van droge naar lacterende koe is van cruciaal belang voor een lange levensduur. Koeien die goed opstarten geven makkelijk veel melk, blijven gezond en vruchtbaar. Het controleren van de nieuwmelkte, 'verse' koeien geeft informatie over het succes van de transitie. De dierenartsen van DAP Het Drentse Hart komen regelmatig (van wekelijks tot eens per vier weken) op melkveebedrijven om deze 'verse koeien check' uit te voeren. De baarmoeder wordt hierbij gecontroleerd, het al dan niet aanwezig zijn van een energietekort wordt gemeten en de algehele gezondheid van de koe wordt beoordeeld.

Lees meer over transitie
Lactatie

2. Lactatie

Elk melkveebedrijf heeft zijn eigen doelen in de vruchtbaarheid. Een korte of lange tussenkalftijd, werken met vleesstieren, embryo's of gesekst sperma. Ondanks de verschillen is één ding duidelijk: de vruchtbaarheid is het 'vliegwiel' van de melkproductie. Dankzij het monitoren van de vruchtbaarheid houden melkveehouders en dierenartsen de vinger aan de pols. Halen we de doelen die we hebben gesteld? Gaat het lukken om de geplande melkproductie de komende maanden te behalen?

Lees meer over lactatie
Jongvee

3. Jongvee

Streven naar een oude, productieve koe begint bij de beste zorg voor kalf en pink. Bij de jongvee opfok wordt de basis gelegd voor een duurzaam leven. Een goede ontwikkeling, sterke longen en een optimaal werkende stofwisseling zijn van levensbelang. In de opfok tot melkkoe doorloopt een kalf meerdere belangrijke fases in haar leven, waar een strak management gevraagd wordt. Denk hierbij aan hoe het afkalven is gegaan, haar biestopname, de overgang van éénlingbox naar groepshuisvesting, het spenen, het voor het eerst zelf drachtig worden en het zelf afkalven en vaars worden. Hoe gaat het met de kalveropfok op uw bedrijf? Zijn er kansen om dit te verbeteren?

Lees meer over jongvee
Klauwgezondheid

4. Klauwgezondheid

Naast vruchtbaarheid en uiergezondheid zijn klauwgezondheidsproblemen de derde belangrijkste reden voor afvoer op melkveebedrijven. Reden genoeg dus om samen kritisch te kijken naar de structuur in de klauwverzorging. Ook hierbij is het monitoren en daarmee tijdig signaleren van problemen belangrijk om andere onderdelen binnen het management onder de loep te nemen, denk aan huisvesting en voeding.

Lees meer over klauwgezondheid

Bent u benieuwd naar de ervaringen van onze veehouders?Het is altijd leuk om nieuwe mensen te leren kennen

Vrijblijvend kennismaken met ons team? Klik hiernaast

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief