Management, voeding en diergezondheid tijdens de lactatie

Management, voeding en diergezondheid tijdens de lactatie

Lactatie

De productie en gehaltes tijdens de verschillende fases van de lactatie geven een goed beeld van wat er goed gaat of beter kan tijdens de lactatie. Ook de uiergezondheid is een belangrijk punt, gezonde uiers geven meer melk. Samen met veehouders werken wij als praktijk dagelijks aan gezonde koeien om goede melk te kunnen leveren.

Wij monitoren hiervoor:

  • Rantsoen
  • Uiergezondheid
  • Productie en gehaltes
  • Vruchtbaarheid
  • Infectieziektes/gezondheidsstatus

Wilt u ook koeien die gezond lang leven?

Neem gerust contact met ons op!