Koe en Eiwit project

Koe en Eiwit project

Koe & Eiwit praktijkpilot

Het project Koe en Eiwit is in februari 2022 van start gegaan. In deze praktijkpilot gaan de komende 4 jaar 155 melkveehouders de mogelijkheden en onmogelijkheden van 155 RE in het totale rantsoen ontdekken. Minder eiwit in het rantsoen is één van de managementmaatregelen waarmee melkveehouders de stikstofefficiëntie op hun bedrijf kunnen verbeteren. In de 4-jarige praktijkpilot 'Koe en Eiwit' kunnen de melkveehouders samen met hun voeradviseur en extra onafhankelijk advies ontdekken waar het voerspoor voor hen kansen biedt. Dit extra onafhankelijke advies is onder andere opgepakt door Bernd Hietberg en Leen de Graaf. Bernd & Leen zijn uit bijna 90 aanmeldingen van de adviseurs gekozen om de komende tijd individuele begeleiding te geven aan de deelnemers.

De focus van de praktijkpilot ligt op het monitoren van de optimalisatie van het totale rantsoen van de totale veestapel. Met als doel een verlaging van het ruwe eiwitgehalte tot 155 gram ruw eiwit per kg droge stof.

Ruwvoermanagement is een belangrijkonderdeel. Hoe beter de melkveehouder dit onderdeel van de stikstofkringloop in de vingers heeft, hoe makkelijker het is om een efficiënte bedrijfsvoering uit te voeren.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief