Hittestress door temperatuur, zonnestralen en luchtvochtigheid