Bovine Virus Diarree (BVD)

Gezonde koeien beter boeren

Kent u het initiatief ‘Gezonde Koeien Beter Boeren’ al?

‘Gezonde koeien beter boeren’ is een initiatief van Drentse melkveehouders en dierenartsenpraktijk Beilen. Samen gaan wij voor gezonde koeien die lang leven! Hoe wij dit doen?

Wie zijn wij? Wat zijn ervaringen van onze veehouders?
BVD aanpak dierenartsenpraktijk Beilen

Bovine Virus Diarree (BVD)

Wat is BVD?

Bovine Virus Diarree (BVD) is een wereldwijd voorkomende virusinfectie bij rundvee. BVD is zeer besmettelijk en veroorzaakt op melkveebedrijven veel schade. BVD is op 30 tot 40 procent van de Nederlandse melkveebedrijven aanwezig en actief.

Het BVD virus

BVD is een pestvirus. BVD kan behalve via aankoop van besmet rundvee helaas ook via over-de-draad-contacten, in- en uitscharen, deelname aan keuringen en via beroepsmatige bezoekers een bedrijf binnenkomen.
Koeien die besmet zijn met het BVD virus, zijn de voornaamste bronnen van verspreiding van BVD, doordat zij continu het virus uitscheiden. Deze uitscheiding vindt plaats via bijvoorbeeld speeksel en mest. Alle runderen die in contact komen met een BVD drager, maken de BVD infectie door.

Verschijnselen

De (ernst van de) klinische verschijnselen van een BVD infectie hangen af van onder meer het feit of het dier antistoffen (afweerstoffen) tegen het virus heeft of niet. Wordt een dier voor het eerst besmet met het BVD-virus, dan vertoont het (soms vage) klinische verschijnselen zoals acute infecties, productiedaling, abortus, slechtere vruchtbaarheid, groeivertraging en soms helaas sterfte. Vanaf 10 dagen na de infectie gaat dat dier (waarschijnlijk) levenslang antistoffen aanmaken tegen het virus. Een herbesmetting zal dan veelal ongemerkt voorbijgaan; dieren met antistoffen vertonen geen ziekteverschijnselen bij een herinfectie en verwerpen dan hun vrucht niet.

Behandeling en preventie

In Nederland zijn melkveehouders verplicht mee te doen aan het programma van de gezondheidsdienst (GD) om landelijk vrij te worden van BVD. Besmette dieren kunnen, door middel van bloedonderzoek op virus, worden opgespoord en worden afgevoerd van het bedrijf. Helaas is er geen behandeling tegen BVD. Nadat de virusuitscheiders zijn afgevoerd, wordt het bedrijf vrijgehouden van zowel het virus als van eventuele nieuwgeboren virusdragers (die op hun beurt weer het virus gaan uitscheiden). Afhankelijk van de bedrijfssituatie wordt gevaccineerd als aanvulling op het opsporen en afvoeren van dragers (bron: www.veearts.nl - dierziekten - BVD).

Veehouders met vragen over BVD of hun BVD monitoringsprogramma van de GD, kunnen contact opnemen met onze praktijk.

Wilt u meer weten over 'Gezonde Koeien Beter Boeren'?

Het is altijd leuk om nieuwe mensen te leren kennen

Vrijblijvend kennismaken met ons team? Klik hiernaast

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief