wij steunen onze boeren en hun dieren

steundeboer koe veearts

Wij zijn er voor onze boeren en hun dieren

Onze boeren staan 365 dagen per jaar 24u per dag klaar voor hun dieren. Wie ’s nachts wel eens zijn bed uit moet voor een huilend kind of piepende hond kan het zich voorstellen. Uit je warme holletje, kouden kleren aan, in het donker door de miezer regen naar de stal omdat een koe om hulp roept. Na wat hulp voor de koe, het kalf wat te drinken, weer terug naar het bed wat al lang afgekoeld is en een brakke dag die volgt. Maar het werk gaat gewoon door.

Achter deze boeren en hun dieren staan wij. Dag en nacht paraat om vaak binnen 20 minuten naast de boer te staan, hen te helpen met een spoedgeval. Maar ook om hen te helpen het bedrijf te optimaliseren en te kijken naar lange termijn beslissingen, en daarmee investeringen voor nog beter dierwelzijn, hoge levensduur, gezonde dieren. Met ons nog vele andere bedrijven, zoals een mechanisatiebedrijf die een kapotte trekker komt repareren op zondag, want koeien willen ook graag eten ook op zondag, net als wij.

De boerderijen groeien om hun hoofd boven water te houden, de boeren werken harder dan ooit. Zo proberen ze de kosten van regelgeving en milieueisen te boven te blijven. De eisen voor voedselveiligheid, milieu en dierwelzijn zijn enorm hoog. De sector voldoet aan vele verplichtingen, maar de opbrengsten stijgen niet en toch is de sector speelbal van politieke discussies.

Hoe kun je familiebedrijven die generaties lang niet voor het geld werken maar voor hun dieren, de grond waar het voer geteeld wordt en het voortbestaan van hun bedrijf steeds meer eisen opleggen terwijl andere sectoren doorgroeien? Hoe kunnen we cruis schepen laten varen terwijl deze de uitstoot geven van 7 tot 37 miljoen auto’s? Hoe kunnen we in 5 jaar tijd het vliegverkeer 37% laten groeien terwijl de veestapel moet krimpen. Hoe kunnen we eieren importeren die gelegd zijn in legbatterijen in het buitenland terwijl we hier legbatterijen niet meer accepteren? Hoe kan onze praktijk ieder jaar wel één melkbedrijf dat voor 7000 mensen heerlijke zuivel produceert, verliezen aan uitbreiding van niet onderhouden onkruidland (natuur?) terwijl er wereldwijd 800 miljoen mensen ondervoed zijn? Hoe kan het dat in Nederland de veehouderij moet krimpen terwijl er ook andere oplossingen zijn? Hoe kan het dat de melkveehouderij moet verminderen terwijl de vraag naar zuivel wereldwijd naar verwachting 45% toeneemt in de komende 20 jaar. Hoe kan het dat de helft van de in Nederland geconsumeerde melk geïmporteerde melk is uit andere Europese landen die onder huismerk producten in winkels worden verkocht terwijl er van de Nederlandse veehouderij enorme aanpassingen verwacht worden?

Met onze boeren, met andere erfbetreders, zelfs met agrarische coaches maken we plannen, hoe helpen we onze boeren, hoe houden we plezier. We proberen te blijven communiceren, maar hebben het gevoel ons te moeten verdedigen.

Nederland is slechts een kleine stip op de wereldbol. Klimaat is een internationaal probleem waarin de Nederlandse landbouw een kennis en voorloper functie heeft. Er is geen land dat zo efficiënt kan produceren met zo’n minimaal effect op het milieu. Voedseltekort en klimaat problemen lossen we niet op door de Nederlandse landbouw te krimpen!

Wij staan achter onze boeren en hun dieren! #steundeboer

Bernd Hietberg

Veearts bij dierenartsenpraktijk Het Drentse Hart

lees andere blogs

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief