Adviesbrief tweelingdracht

Adviesbrief tweelingdracht bij koeien of het vermoeden van een tweeling

 • 1) Registreer de tweeling koe goed op de kalender, management programma, schets of robot systeem.

 • 2) Omdat de kans op afsterven van embryo 3-7x groter is bij tweelingdracht is hercontrole op dag 60 sterk aan te raden
 • 3) Is de koe matig in conditie, beloon haar dan met 1 tot 2 kg extra krachtvoer in de 2e helft van de lactatie.

 • 4) Streef ernaar de koe één tot twee weken eerder droog te zetten.

 • 5) Vermijd stress bij droogzetten, een tweelingdracht heeft meer risico op vroeggeboorte bij stress. Zet droog in groepjes, nooit 1 koe alleen tussen de droge koeien doen. Zorg voor voldoende loopruimte tussen de droge koeien, er moet voldoende ruimte zijn om even de rangorde te bepalen. Ook voldoende vreetruimte aan het hek en hele dag door aanbod van vers voer is voor tweelingkoeien absoluut noodzakelijk voor goed afkalven.

 • 6) Indien mogelijk geef je de tweelingkoe de laatste 2 weken energie bij, vooral wanneer het een schraal droogstand rantsoen is met een aandeel stro erdoor. De ruimte die de twee kalveren innemen in de buik belemmert een hoge voeropname die wel nodig is voor de twee kalveren en biest van goede kwaliteit.

 • 7) Een koe die royaal is in conditie, matig beenwerk heeft of andere risico’s hebben, kunnen veel baat hebben bij een Kexxtone pil, 14 dagen voor het afkalven. Je kunt deze zonder tussenkomst van de dierenarts ophalen en toedienen.

 • 8) Wanneer je sensoren gebruikt en er een melding verschijnt dat een hoogdrachtige (tweeling)koe stopt met eten, check haar even en voel bij twijfel vaginaal ter controle op slag, afwijkende ligging en tweelingdracht. We merken dat veehouders met sensoren die actie ondernemen op deze melding bij afkalven vaak een levend kalf hebben bij afwijkende ligging, omdat de sensor dat snel aangeeft.

 • 9) Wanneer de koe met de staart af staat, doe dan een vaginaal onderzoek met een schone handschoen of de kalveren niet tegelijk eruit willen en of er geen sprake is van een stuitligging. Stuitligging (alleen een staartje) komt regelmatig voor bij tweelingen, indien die niet snel ontdekt wordt geeft het dikwijls twee dode kalveren.

 • 10) Wanneer de geboorte na het afkomen van de eerste vruchtblaas niet vordert na twee uur: assistentie verlenen of dierenarts bellen voor geboortehulp. Het advies is om na geboortehulp of een zware geboorte, een pijnstiller te geven. Dit zorgt voor veel betere voer- en wateropname.

 • 11) Geef de koe na het afkalven lauw water, Bovikalc en de Fosfor pil. Indien ze niet drinkt, probeer dan te drenchen of bel de dierenarts voor ondersteuning. Rondom de geboorte kan je wat water en Calcium/Fosfor toedienen, dit kan een groot verschil maken voor de hele verdere lactatie.

 • 12) Hou de eerste week de pensvulling in de gaten, doe rustig aan met krachtvoer en bij enige twijfel of koesignaal dat aangeeft dat ze niet fit is: pijnstiller geven.

 • 13) Indien aan nageboorte: dagelijks temperaturen om baarmoederontsteking vroegtijdig te ontdekken. Tweelingkoe aan nageboorte die ziek wordt zakt vaak flink terug in productie en heeft een groot risico op lebmaag.

Heb je nog aanvullingen, ervaringen of tips, we horen het graag!

Adviesbrief tweelingdracht
Adviesbrief tweelingdracht
100%
min
34%
Adviesbrief tweelingdracht

Het is altijd leuk om nieuwe mensen te leren kennen

Vrijblijvend kennismaken met ons team? Klik hiernaast

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief