Adviesbrief Coli-mastitis

Behandelprotocol acute coli mastitis: SPOED!!!

Een acute uierontsteking als gevolg van een besmetting met E. coli kan in korte tijd veel schade aan het uier veroorzaken en de koe erg ziek maken.

De problemen voor de koe en voor het uierweefsel ontstaan door de toxinen die vrijkomen wanneer de E. coli bacterie door de ontstekingscellen van de koe worden afgedood.

De toxinen die vrijkomen uit de dode bacteriën zorgen er soms voor dat de ontstekingsreactie van de koe uit de hand loopt waardoor er veel weefselschade, teveel zwelling van het uierweefsel en een ernstig zieke koe met bloedvergiftiging overblijft.

De behandeling van een acute coli is er op gericht om de heftige ontstekingsreactie af te remmen en restschade zoveel mogelijk voorkomen.

Ontstekingsreactie afremmen:

 • Toxinen verwijderen door frequent uitmelken na een injectie met oxytocine, zodat de koe de melk wel moet laten schieten. Hoe eerder en hoe vaker dit wordt gedaan, hoe beter het is.
 • Toxinen verdunnen en uitwassen door het spoelen van het uierweefsel met een uierinfuus, toe te dienen door een dierenarts.
 • De reactie zelf + pijnlijkheid afremmen door corticosteroïden (Dexadreson) en/of NSAID’s (aspirine in de vorm van Kelafen) in de spier te spuiten (nek).
 • De overgevoeligheidsreactie in de vorm van ernstige pijn en zwelling wegnemen door het spuiten van antihistaminica (Ancesol) in de spier (nek).

Toediening:

 • Albiotic: 3 injectoren.
 • Kelafen: één keer daags 20cc in de nek. Zo vroeg mogelijk na het ontdekken van de uierontsteking. Drie dagen lang, eenmaal daags.
 • Oxytocine: 5cc en uitmelken na injectie. Zo vroeg mogelijk na het ontdekken van de uierontsteking en liefst 4x per dag.
 • Uierinfuus: in het uier na het uitmelken, toe te dienen door de dierenarts. Zo vroeg mogelijk na ontdekken van de uierontsteking en twee keer per dag.
 • Ancesol: 33cc één keer daags in de spier. Één tot drie dagen achter elkaar, afhankelijk van de mate van uierzwelling.
 • Diatrim: twee keer daags, 25cc in de spier, drie tot vijf dagen.

Extra ondersteuning nodig?

 • Infusen electrolyten en energie, toe te dienen door de dierenarts.
 • Bovikalc pil en/of calcium infuus.
 • Drenchen.

Het is altijd leuk om nieuwe mensen te leren kennen

Vrijblijvend kennismaken met ons team? Klik hiernaast

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief